Statistik Pelajar

JABATAN DALAM KAMPUS LATIHAN INDUSTRI JUMLAH
Kejuruteraan Awam 916 184 1100
Kejuruteraan Mekanikal 1338 174 1512
Kejuruteraan Elektrik 980 92 1072
Kejuruteraan Perkapalan 167 104 271
Perdagangan 1429 106 1535
Teknologi Maklumat & Komunikasi 846 140 986
JUMLAH 5676 800 6476

*Maklumat ini diperolehi sehingga 3 April 2017