Statistik Pelajar

JABATAN DALAM KAMPUS LATIHAN INDUSTRI JUMLAH
Kejuruteraan Awam 984 273 1257
Kejuruteraan Mekanikal 1347 413 1760
Kejuruteraan Elektrik 937 376 1313
Kejuruteraan Perkapalan 137 102 239
Perdagangan 1278 300 1578
Teknologi Maklumat & Komunikasi 708 222 930
JUMLAH 5391 1686 7077

*Maklumat ini diperolehi sehingga 14 MAC 2018