Statistik Pelajar

JABATAN DALAM KAMPUS LATIHAN INDUSTRI JUMLAH
Kejuruteraan Awam 1101 46 1147
Kejuruteraan Mekanikal 1603 34 1637
Kejuruteraan Elektrik 1288 25 1313
Kejuruteraan Perkapalan 166 97 263
Perdagangan 1367 229 1605
Teknologi Maklumat & Komunikasi 839 131 970
JUMLAH 6374 562 6936

*Maklumat ini diperolehi sehingga 07 JULAI 2017