Statistik Pelajar

JABATAN DALAM KAMPUS LATIHAN INDUSTRI JUMLAH
Kejuruteraan Awam 1194 45 1239
Kejuruteraan Mekanikal 1668 34 1702
Kejuruteraan Elektrik 1276 25 1301
Kejuruteraan Perkapalan 162 88 250
Perdagangan 1430 229 1659
Teknologi Maklumat & Komunikasi 836 131 967
JUMLAH 6566 552 7118

*Maklumat ini diperolehi sehingga 02 OKTOBER 2017