Statistik Pelajar

JABATAN DALAM KAMPUS LATIHAN INDUSTRI JUMLAH
Kejuruteraan Awam 983 273 1256
Kejuruteraan Mekanikal 1349 413 1762
Kejuruteraan Elektrik 936 376 1312
Kejuruteraan Perkapalan 136 102 238
Perdagangan 1276 300 1576
Teknologi Maklumat & Komunikasi 708 222 930
JUMLAH 5388 1686 7074

*Maklumat ini diperolehi sehingga 4 APRIL 2018