Statistik Pelajar

JABATAN DALAM KAMPUS LATIHAN INDUSTRI JUMLAH
Kejuruteraan Awam 1005 275 1280
Kejuruteraan Mekanikal 1324 414 1738
Kejuruteraan Elektrik 934 377 1311
Kejuruteraan Perkapalan 132 54 186
Perdagangan 1288 300 1588
Teknologi Maklumat & Komunikasi 706 225 931
JUMLAH 5389 1645 7034

*Maklumat ini diperolehi sehingga 05 DISEMBER 2017