BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2017 BAGI POLITEKNIK UNGKU OMAR

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Portal PUO 207,578   306,258  141,346  281,308 169,403   272,068            
     82.88%  84.50%  55.52% 73.65%  62.84%  60.73%            
2 eDaftar 125  19  19  29  18203 4729             
    0.05 % 0.01%  0.01 % 0.01 % 6.75 % 1.05 %            
3 eKenderaan 725  111  16  14  12  105             
    0.29 % 0.03%  0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.02 %            
4 eDisiplin 82  97  5354  41  23             
    0.03%  0.03% 2.10 % 0.01%  0.00 % 0.01 %            
5 eCarian Pelajar 255  356  442  655  566  659             
    0.10 %  0.10% 0.17 % 0.17 % 0.21 % 0.15 %            
6 Direktori Staf 203  564 625  698  984  844             
    0.01 % 0.16% 0.25 % 0.18 % 0.36 % 0.19 %            
7 Sistem Maklum balas 11 10  16  14  14             
    0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00%  0.01 % 0.00 %            
8 eSIS 365  448  552  451  755  625             
    0.15 %  0.12% 0.22% 0.12 % 0.28 % 0.14 %            
9 ePerolehan 689  986 1200  785  698  542             
    0.28 % 0.27 % 0.47% 0.21 % 0.25 % 0.11 %            
10 MyLib 2356  3374  4255  5824  6955  7211             
    0.94 %  0.93% 1.67% 1.52%  2.58 % 1.61 %            
11 iPUO 25531  28173 83436  74417  45359  108,851            
    10.19%  7.77 %  32.77% 19.48 % 16.82 % 24.29 %            
12 Intranet 3045  5421 6254  6725  7255  7754             
    1.22 % 1.49%   2.46% 1.76 % 2.69 % 1.73 %            
13 ELMU 2101  3200 3512  4312  3524  4105             
    0.84 % 0.88 %  1.38% 1.13 % 1.30 % 0.92 %            
14 eHelpdesk 150  111 136  126   128 120             
    0.06 % 0.03 % 0.05 %  0.03% 0.05 % 0.03 %            
15 eHadir 1669  1654 1725  1536  1939  1427             
    0.67 % 0.46 % 0.68%  0.40% 0.72 % 0.32 %            
16 ePortal 5225   10965 5162  4497  12257  36156             
    2.09 % 3.02 % 2.03 % 1.18 % 4.54 % 8.07%             
17 eSPKB 56  89  95 98  95  110             
    0.02 % 0. 02% 0.04 % 0.03% 0.04 % 0.02 %            
18 eTerimaan 98   87 85  75  65  62             
    0.04 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.01 %            
19 eQuip 156   255 326  311  200  300             
    0.06 %  0.07%  0.03%  0.08% 0.07 % 0.06 %            
20 Sistem Semakan Kehadiran Konvokesyen         1100  2250             
            0.40 % 0.50%             
21 Sistem Pengurusan Fail 10  16  17   16 21             
    0.00 % 0.00 %  0.01%  0.00% 0.01%  0.00%             
22 Sistem MyMOHES 13   9 11             
     0.00% 0.00%   0.00%  0.00% 0.00 % 0.00 %            
JUMLAH  250,438  362,204  254,573  381,939 269,544  447,951