BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2017 BAGI POLITEKNIK UNGKU OMAR

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Portal PUO 207,578   306,258  141,346  281,308 169,403   272,068 168,702  217,681   117,128  257,820    
     82.88%  84.50%  55.52% 73.65%  62.84%  60.73%  67.30% 72.84%   67.19% 59.76%     
2 eDaftar 125  19  19  29  18203 4729  404  551  137   3224    
    0.05 % 0.01%  0.01 % 0.01 % 6.75 % 1.05 % 0.61 % 0.18 % 0.07 % 0.74 %    
3 eKenderaan 725  111  16  14  12  105  350  70  50  11     
    0.29 % 0.03%  0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.14 % 0.02 % 0.02 % 0.00 %    
4 eDisiplin 82  97  5354  41  23  177  52  153  88     
    0.03%  0.03% 2.10 % 0.01%  0.00 % 0.01 % 0.07 % 0.02%  0.09 % 0.02 %    
5 eCarian Pelajar 255  356  442  655  566  659  720  655  569  541     
    0.10 %  0.10% 0.17 % 0.17 % 0.21 % 0.15 % 0.29 % 0.22% 0.33 % 0.12 %    
6 Direktori Staf 203  564 625  698  984  844  856  885  954  744     
    0.01 % 0.16% 0.25 % 0.18 % 0.36 % 0.19 % 0.34 % 0.30 % 0.55 % 0.17 %    
7 Sistem Maklum balas 11 10  16  14  14  19  18  10     
    0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00%  0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.00 %    
8 eSIS 365  448  552  451  755  625  785  698  625  522     
    0.15 %  0.12% 0.22% 0.12 % 0.28 % 0.14 % 0.31 % 0.23 % 0.36 % 0.12 %    
9 ePerolehan 689  986 1200  785  698  542  366  455  566  435     
    0.28 % 0.27 % 0.47% 0.21 % 0.25 % 0.11 % 0.15 % 0.15 % 0.32 % 0.10 %    
10 MyLib 2356  3374  4255  5824  6955  7211  8541  6552  7255  7022     
    0.94 %  0.93% 1.67% 1.52%  2.58 % 1.61 % 3.41% 2.19 % 4.16 % 1.63 %    
11 iPUO 25531  28173 83436  74417  45359  108,851 41615  46509  28501  133,854     
    10.19%  7.77 %  32.77% 19.48 % 16.82 % 24.29 % 16.60% 15.56 % 16.35%  31.02 %    
12 Intranet 3045  5421 6254  6725  7255  7754  8755  8521  8811  8744     
    1.22 % 1.49%   2.46% 1.76 % 2.69 % 1.73 % 3.49% 2.85 % 5.05 % 2.02 %    
13 ELMU 2101  3200 3512  4312  3524  4105  3524  3222  3012  3622     
    0.84 % 0.88 %  1.38% 1.13 % 1.30 % 0.92 % 1.41 % 1.08 % 1.73 % 0.84 %    
14 eHelpdesk 150  111 136  126   128 120  168  150  134  126     
    0.06 % 0.03 % 0.05 %  0.03% 0.05 % 0.03 % 0.07% 0.05 % 0.08 % 0.03 %    
15 eHadir 1669  1654 1725  1536  1939  1427  1447  1545  1489  1999     
    0.67 % 0.46 % 0.68%  0.40% 0.72 % 0.32 % 0.58% 0.52 % 0.85 % 0.46 %    
16 ePortal 5225   10965 5162  4497  12257  36156  6969  10288  3758  11115     
    2.09 % 3.02 % 2.03 % 1.18 % 4.54 % 8.07%  2.78%  3.44% 2.16 % 2.57 %    
17 eSPKB 56  89  95 98  95  110  214  205  336  521     
    0.02 % 0. 02% 0.04 % 0.03% 0.04 % 0.02 % 0.09% 0.07 % 0.19 % 0.12 %    
18 eTerimaan 98   87 85  75  65  62  86  95  112  211     
    0.04 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.01 % 0.03% 0.03 % 0.06 % 0.05 %    
19 eQuip 156   255 326  311  200  300  564  654  699  799     
    0.06 %  0.07%  0.03%  0.08% 0.07 % 0.06 % 0.22% 0.22 % 0.40 % 0.18 %    
20 Sistem Semakan Kehadiran Konvokesyen         1100  2250  6394           
            0.40 % 0.50%   2.55%          
21 Sistem Pengurusan Fail 10  16  17   16 21  15   10  5    
    0.00 % 0.00 %  0.01%  0.00% 0.01%  0.00%   0.00% 0.00 %  0.00%  0.00%    
22 Sistem MyMOHES 13   9 11     
     0.00% 0.00%   0.00%  0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00%  0.00 %  0.00%  0.00%    
JUMLAH  250,438  362,204  254,573  381,939 269,544  447,951   250,670 298,815   174,320  431,420