BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2017 BAGI POLITEKNIK UNGKU OMAR

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Portal PUO 207,578   306,258  141,346  281,308                
     82.88%  84.50%  55.52% 73.65%                 
2 eDaftar 125  19  19  29                 
    0.05 % 0.01%  0.01 % 0.01 %                
3 eKenderaan 725  111  16  14                 
    0.29 % 0.03%  0.01 % 0.00 %                
4 eDisiplin 82  97  5354  41                 
    0.03%  0.03% 2.10 % 0.01%                 
5 eCarian Pelajar 255  356  442  655                 
    0.10 %  0.10% 0.17 % 0.17 %                
6 Direktori Staf 203  564 625  698                 
    0.01 % 0.16% 0.25 % 0.18 %                
7 Sistem Maklum balas 11 10  16                 
    0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00%                 
8 eSIS 365  448  552  451                 
    0.15 %  0.12% 0.22% 0.12 %                
9 ePerolehan 689  986 1200  785                 
    0.28 % 0.27 % 0.47% 0.21 %                
10 MyLib 2356  3374  4255  5824                 
    0.94 %  0.93% 1.67% 1.52%                 
11 iPUO 25531  28173 83436  74417                 
    10.19%  7.77 %  32.77% 19.48 %                
12 Intranet 3045  5421 6254  6725                 
    1.22 % 1.49%   2.46% 1.76 %                
13 ELMU 2101  3200 3512  4312                 
    0.84 % 0.88 %  1.38% 1.13 %                
14 eHelpdesk 150  111 136  126                 
    0.06 % 0.03 % 0.05 %  0.03%                
15 eHadir 1669  1654 1725  1536                 
    0.67 % 0.46 % 0.68%  0.40%                
16 ePortal 5225   10965 5162  4497                 
    2.09 % 3.02 % 2.03 % 1.18 %                
17 eSPKB 56  89  95 98                 
    0.02 % 0. 02% 0.04 % 0.03%                
18 eTerimaan 98   87 85  75                 
    0.04 % 0.02 % 0.00 % 0.00 %                
19 eQuip 156   255 326  311                 
    0.06 %  0.07%  0.03%  0.08%                
20 Sistem Semakan Kehadiran Konvokesyen                        
                           
21 Sistem Pengurusan Fail 10  16  17   16                
    0.00 % 0.00 %  0.01%  0.00%                
22 Sistem MyMOHES 13   9                
     0.00% 0.00%   0.00%  0.00%                
JUMLAH  250,438  362,204  254,573  381,939