No Senarai Program Nombor Rujukan MQA
1 Diploma Kejuruteraan Awam MQA/FA 13153 MQA/FA 3193
2 Diploma Seni Bina MQA/FA 1367
3 Diploma Geomatik MQA/FA 1368
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) MQA/FA 13213
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) MQA/FA 13154
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik MQA/FA 5682
7 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital): MQA/FA 2266
MQA/FA 3200
MQA/FA 3201
8 Diploma Kejuruteraan Perkapalan MQA/FA 13156
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal MQA/FA 13155 MQA/FA 3195
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) MQA/FA 13214
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan) MQA/FA 13215
12 Diploma Kejuruteraan Mekatronik MQA/FA 13216
13 Diploma Akauntansi MQA/FA 3202
14 Diploma Kewangan dan Perbankan MQA/FA 3203
15 Diploma Pengajian Perniagaan MQA/FA 3204
16 Diploma Pengurusan Peruncitan MQA/FA 3205
17 Diploma Kewangan dan Perbankan Islam MQA/FA 1637
No Senarai Program Nombor Rujukan MQA
1 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam dengan Kepujian MQA/FA4639
2 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Rantaian Bekalan) dengan Kepujian MQA/FA5519

Perakuan Akreditasi MQA

Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.