PERLINDUNGAN DATA :

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


KESELAMATAN STORAN :

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.


DASAR KESELAMATAN ICT PUO :

Secara umumnya dasar keselamatan ICT Politeknik Ungku Omar adalah berdasarkan kepada pekeliling yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU.